Beste leden,

Waarschijnlijk heeft U reeds enkele malen in de coulissen horen praten over onze plannen met betrekking tot de parkings en het Caddiehouse. Vandaag kunnen wij U officieel meedelen dat de Compagnie Het Zoute zijn akkoord gegeven heeft voor de uitvoering van deze werken.

De nodige aanvragen voor de vergunningen werden afgelopen week ingediend bij onze gemeente, bijgevolg kunnen wij U nu een eerste planning geven.

De eerste fase van de werken zal de uitvoering van de renovatie van het Caddiehouse zijn. Deze werken zullen starten in de tweede helft van de maand november 2016. De parking B zal gerenoveerd worden na ontvangst van de vergunning van de gemeente, waarschijnlijk begin januari 2017. De werken aan parking A worden uitgevoerd in functie van het verloop van de werken aan het Caddiehouse.

Er zullen geen werken meer uitgevoerd worden vanaf het paasverlof 2017.

Om de werken aan het Caddiehouse te kunnen laten starten, moeten natuurlijk alle golftassen en golftrolleys hieruit verwijderd worden. Bijgevolg vragen wij U om voor zondag 20 november 2016 al uw materiaal weg te halen uit het Caddiehouse.

Al het golfmateriaal, nog aanwezig op 21 november 2016, zal in principe in een loods van de Compagnie Het Zoute aan “de Oosthoek” geplaatst worden.

Binnen enkele weken zal U ook geïnformeerd worden over de procedure voor reservatie van een nieuwe lockers in ons Caddiehouse.

Onze website, www.rzgc.be houdt U dagelijks op de hoogte van de vordering der werken.

Beste groeten

Jos Vankriekelsvenne
Directeur
RZGC

—————————————

Chers Membres,

Sans doute avez-vous entendu parler en coulisses de nos plans concernant les parkings et le Caddiehouse. Aujourd’hui nous pouvons vous communiquer officiellement que la Compagnie du Zoute a donné son accord pour l’exécution des travaux.

Les demandes de permis requises ont été remises à la commune la semaine passée; dès lors nous sommes en mesure de vous annoncer un premier planning.

La première phase des travaux concernera la rénovation du Caddiehouse. Ces travaux commenceront pendant la deuxième quinzaine du mois de novembre 2016. Le parking B sera restructuré après la réception des permis communaux, probablement début janvier 2017. Les travaux du parking A seront exécutés en fonction de l’évolution des travaux du Caddiehouse.

Il n’y aura plus de travaux en cours à partir des vacances de Pâques 2017.

Le Caddiehouse devra être vidé de tous les sacs de golf et des trolleys, afin de permettre le début des travaux en ce lieu. Par conséquent, nous vous demandons d’emporter tout votre matériel présent dans le Caddiehouse avant le dimanche 20 novembre 2016.

Tout le matériel de golf laissé sur place le lundi 21 novembre 2016 sera stocké dans un hangar de la Compagnie du Zoute, situé au « Oosthoek ».

Dans quelques semaines nous vous informerons comment procéder à la réservation des nouveaux lockers.

Notre site web, www.rzgc.be, vous tiendra informé journellement de la progression des travaux.

Mes salutations les meilleures,

Jos Vankriekelsvenne
Directeur
RZGC